Draugai
 
 Vilkaviškio vaikai užaugino „Labiausiai patikusios knygos medį“

2014-02-10Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius šeštą kartą dalyvauja „Metų knygos rinkimų“ akcijoje, kuri tapo tradiciniu bibliotekos renginiu. Pagal projektą gruodžio mėnesį biblioteką pasiekė vaikų penketuko knygos: Kęstučio Navako „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“, Tomo S. Butkaus „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“, Ingridos Vizbaraitės „Karžygiuko istorija“, Vitalijos Lapinos „Ar pažįsti Kiukį“ ir Antano Šimkaus „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“, už kurias labai dėkojame organizatoriams.

Gruodžio mėn. parengėme Metų knygos rinkimams skirtą stendą, kuriame vaikai galėjo pamatyti knygelių viršelių ir autorių nuotraukas, paskaityti anotacijas apie knygas ir trumpą informaciją apie rašytojus.

Vaikų literatūros skyriaus iniciatyva su 2013 m. vaikų knygos penketuku jau gruodžio mėnesį buvo supažindinti Vilkaviškio vaikų lopšelių-darželių „Buratinas“ ir „Eglutė“ ugdytiniai. Metų knygos rinkimai vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ vyko jau ketvirtą kartą, o „Eglutėje“ – pirmą kartą, šių darželių vyresnieji ugdytiniai – Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai.

Lopšelyje-darželyje „Buratinas“ „Kiškučių“ grupė jau iš anksto buvo gavusi užduotį – perskaityti K. Navako knygą „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“ ir ją renginio metu pristatyti kitų grupių vaikams. Užduotį jie atliko labai sąžiningai. Išraiškingai atliekamas grupės auklėtojos Linos Bakaitienės garsinis knygelės skaitymas buvo „iliustruojamas“ vaikų nupieštais knygų personažais, todėl natūralu, kad ši knygelė vaikams padarė įspūdį.

Tačiau apsispręsti buvo labai sunku, nes vaikus suintrigavo ir šiuolaikinė A. Šimkaus bobulytė iš knygos „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ ir V. Lapinos knygos „Ar pažįsti Kiukį“ personažas Kiukis. Vaikams labai patiko ir I. Vizbaraitės knygoje „Karžygiuko istorija“ aprašyti Bagulio ir Ragulio nuotykiai. Su šiomis knygomis vaikus supažindino skyriaus darbuotojos Marija Žilienė ir Irena Šapokienė. Vaikučiai nupiešė iliustracijų iš knygos „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“.

Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ į spalvingomis eglutėmis išpuoštą salę rinkti geriausią Metų Vaikų knygą susirinko penkiamečių ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Vyko garsinis T. S. Butkaus knygos „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“ skaitymas. Knygą skaitė ne tik bibliotekininkė Irena Šapokienė, bet ir darželio ugdytiniai: Brigita Glaveckaitė iš „Žvirbliukų“ grupės ir Vilius Aleknavičius iš „Voveriukų“ grupės. Skaityti norinčiųjų buvo ir daugiau, tačiau tai daryti nuspręsta grupėse, kuriose išsamesniam susipažinimui buvo paliktos visos kitos penketuko knygos ir Vaikų literatūros skyriaus darbuotojų parengti lankstinukai. Vaikai, padedami auklėtojų, žadėjo sukurti plakatą, kuriame atsispindės perskaitytų knygų įspūdžiai. Už aktyvų dalyvavimą ir gražų elgesį renginio metu vaikai buvo pavaišinti saldainiais.

2014 m. sausio 16 d. lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vaikų knygos rinkimai vyko ketvirtą kartą. Į darželio salę susirinko Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai: priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdžiukai“, speciali dieninė priešmokyklinė grupė „Pagrandukai“, speciali savaitinė priešmokyklinė grupė „Paukšteliai“ ir penkiamečių grupė „Kiškučiai“. Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė susirinkusiems trumpai papasakojo, kad „Metų knygos rinkimai“ vyksta jau devintą kartą ir tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Su darželio bendruomene prisiminėme 2010, 2011 ir 2012 m. Metų knygos rinkimų renginių akimirkas lopšelyje-darželyje „Pasaka“, kurias parodėme skaidrėse.

Po to vyko šių metų vaikų knygos rinkimuose dalyvaujančių knygų ir autorių pristatymas. Vaikų literatūros skyriaus vedėja A. Radžvilienė rodė akcijoje dalyvaujančias vaikų knygas ir viešosios bibliotekos dailininkės Ingos Utarienės nupieštus plakatus, vaizduojančius pagrindinius knygų veikėjus. Pateikė informaciją skaidrėse, iš kurių ugdytiniai galėjo sužinoti apie knygų autorius ir trumpas anotacijas. Vedėja papasakojo apie kiekvieną knygelę, pagrindinius veikėjus, rodė iliustracijas, skaitė ištraukų iš knygų. Ištrauką iš A. Šimkaus knygos skaitė lopšelio-darželio „Pasaka“ muzikos vadovė Edita Andriulionienė. Klausėmės įrašo iš T. S. Butkaus knygos „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“. Renginio pabaigoje visiems dalyviams buvo išdalytos popierinės įvairiaspalvės žvaigždelės, kuriose vaikai turėjo pareikšti savo nuomonę ir nupiešti labiausiai patikusį knygos herojų.

Sausio 30 dienos žvarbų rytą Vilkaviškio pradinės mokyklos antrame korpuse vyko vaikų knygų pristatymas. Renginį organizavo bibliotekos vedėja Gema Isodienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja A. Radžvilienė. 4b ir 4e klasių mokiniai, paskatinti mokyklos bibliotekos vedėjos G. Isodienės, skaitė vaikų penketuko knygas ir ruošėsi jas pristatyti jaunesniesiems mokiniams. Tą dieną pradinukams G. Isodienė trumpai papasakojo apie Metų knygos rinkimų akciją, jos tikslą ir svarbą, A. Radžvilienė – apie vaikų knygų penketuką ir autorius. 4e klasės mokinė Karina Vansevičiūtė papasakojo apie K. Navako knygos pagrindinius veikėjus uodą Udo ir dramblį Dra, pabrėždama, jeigu būsi mažas, tave didesnis gali nusinešti į mišką. 4e klasės mokinys Arijus Kazlauskas pasakojo apie A. Šimkaus knygos veikėjos Stasės kasdieninius nutikimus, kuriuose be mobilaus telefono niekaip neišsiversi. 4b klasės mokinys Arnas Botyrius savo mokyklos jaunesniesiems draugams pristatė T. S. Butkaus knygos veikėją mažakalbį žmogelį, besistebintį pasaulio vienove ir nesibaigiančiais akimirkos džiaugsmais. 4b klasės mokinė Goda Gudžinskaitė pasidalijo savo įspūdžiais apie V. Lapinos knygą kalbėdama apie tai, kad maži vaikai krečia išdaigas ne todėl, kad jie negeri, jie nesupranta, kokios bus po to pasekmės. Apie drąsiojo karžygiuko Bagulio ir jo ištikimojo draugo obuolmušio arkliuko Ragulio nuotykius, ieškant baltojo debesėlio, vaikams pasakojo A. Radžvilienė. Po vaikų knygų penketuko pristatymo visi pradinukai gavo užduotį – spalvotose popierinėse žvaigždelėse įrašyti patikusios knygelės autorių ir pavadinimą.

Kai visos žvaigždelės sugrįžo į biblioteką ir nusileido ant „Labiausiai patikusios knygos medžio“, paaiškėjo, kad lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytiniams didžiausią įspūdį paliko I. Vizbaraitės „Karžygiuko istorija“, lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikams – T. S. Butkaus „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“, lopšelio-darželio „Buratinas“ ir pradinės mokyklos pirmokams – K. Navako „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“. Ketvirtokai daugiausia balsų atidavė už A. Šimkaus eilėraščių knygą „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“, o antrokams ir trečiokams labiausiai patiko V. Lapinos knyga „Ar pažįsti Kiukį“. Lopšelių-darželių „Buratinas“, „Eglutė“ ir „Pasaka“ vaikai savo nuomonę apie knygas išreiškė ir piešiniais, kurių paroda „Mėgstamiausias vaikų knygos herojus“ papuošė Vilkaviškio viešąją biblioteką.

Balsavimo rezultatus internetu perdavėme Metų knygos rinkimų organizatoriams. Su nekantrumu laukiame, kuomet Vilniaus knygų mugės metu bus paskelbta vaikų Metų knyga.


Alvina Radžvilienė
,
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėja

 
Organizatoriai

    
      


 
 

 


 

 
 
© 2008-ieji - Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.