Draugai
 
 Akcija „Metų knygos rinkimai 2013“ Kybartų suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

2014-02-13


Mokyklos aptarnavimo teritorija yra Kybartų pataisos namai. Į mokyklą priimami pageidaujantys mokytis nuteistieji. 2013-2014 m. m. mokosi 148 nuteistieji.

Mokyklos biblioteka savo veiklą pradėjo nuo 2012 m. Akcijoje „Metų knygos rinkimai“ dalyvauja pirmą kartą.

Mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta. Jos tikslas – tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondus ir veiklą, orientuoti į nuteistųjų socialinių, dvasinių ir kultūrinių poreikių tenkinimą, dalyvauti  ugdymo procese, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Mokyklos bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi visa mokyklos bendruomenė: pedagogai, moksleiviai, administracija. 

Dalyvavimo projekte tikslai ir uždaviniai: įsijungti į Metų knygos rinkimų akciją, populiarinti šių laikų lietuvių autorių kūrybą, įtraukiant kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių, organizuoti bibliotekos šviečiamąją, kultūrinę, socialinės reabilitacijos veiklą, skatinančią nuteistųjų integraciją į visuomenę.

Partneriai: Kybartų pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyrius ir būrių viršininkai.

Dalyvavome suaugusiųjų knygų rinkimų kategorijoje. Projektas pradėtas vykdyti 2013 m. gruodžio mėnesį, kai gavome akcijos knygas iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Gautos knygos buvo pristatytos mokiniams ir mokytojams.


Pirmoji projekto dalis „Aš vėl skaitau“

Mokyklos bibliotekininkė sumaketavo lankstinukus su informacija apie akciją ir knygų pristatymu. Lankstinukai buvo dalijami visai mokyklos bendruomenei. Bendradarbiaujant su lietuvių kalbos mokytojomis knygų pristatymai ir lankstinukų dalijimas vyko per lietuvių kalbos pamokas. Dalis lankstinukų perduota Socialinės reabilitacijos skyriaus ir būrių viršininkams, kad informacija apie projektą būtų prieinama ne tik mokyklos mokiniams, bet ir kitiems nuteistiesiems. Naujos knygos sulaukė didelio nuteistųjų susidomėjimo. Daugelis jų niekada nebuvo girdėję apie tokią akciją. Tačiau atsirado ir tokių, kurie buvo matę knygų pristatymus per televiziją ir jau buvo nusprendę kurią knygą norėtų skaityti. Netgi susidarė savotiška norinčiųjų skaityti „eilė“. Perskaitę knygas diskutavo, kodėl vienos knygos patiko, kitos nepatiko. Balsavimui buvo paruošta balsadėžė. Lapelius su užrašytais labiausiai patikusių knygų pavadinimais mesti į balsadėžę buvo galima iki vasario 7 d.


Lankstinuko pavyzdysAntroji projekto dalis – renginys „Aš skaičiau!“

2014 m. vasario 7 d. vyko buvo atidaryta balsadėžė, suskaičiuoti rezultatai:

Andrius Tapinas „Vilko valanda“ – 8 balsai
Grigorijus Kanovičius „Miestelio romansas“ – 5 balsai
Sigitas Parulskis „Tamsa ir partneriai“ – 5 balsai
Undinė Radzevičiūtė „Žuvys ir drakonai“ – 1 balsas
Aistė Kisarauskaitė „39 salto mortale“ – 1 balsas

Išvados: nuteistieji turėjo galimybę įsijungti ir aktyviai dalyvauti akcijoje „Metų knygos rinkimai“. Projekto metu buvo populiarinama šių laikų lietuvių autorių kūryba, organizuojama bibliotekos šviečiamoji, kultūrinė, socialinės reabilitacijos veikla, skatinanti nuteistųjų integraciją į visuomenę.

Virginija Žilinskienė,
Vilkaviškio rajono
Kybartų suaugusiųjų vidurinės mokyklos
bibliotekininkė

 

Organizatoriai

    
      


 
 

 


 

 
 
© 2008-ieji - Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.