Draugai

 
 

 
Įvertinti recenzijų konkurso dalyviai

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2012“ organizatoriai kvietė rašyti recenzijas, ekspertų komisijų atrinktoms aštuoniolikai šiuolaikinių lietuvių autorių knygų keturiose kategorijose: suaugusiųjų, poezijos, vaikų ir paauglių.

Suaugusiesiems siūlytos tokios prozos knygos: Eugenijaus Ališankos „Gatvė tarp dviejų bažnyčių“, Vaivos Grainytės „Pekino dienoraščiai“, Andriaus Jakučiūno „Lalagė“; Donaldo Kajoko „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“, Vlado Kalvaičio „Sustiprinto režimo barakas“, Alvydo Šlepiko „Mano vardas – Marytė“.

Šiemet akcijoje „Metų knygos rinkimai“ buvo įvesta nauja kategorija – poezijos knygos. Šiai kategorijai siūlyta: Antano A. Jonyno „Kambarys“, Tautvydos Marcinkevičiūtės „Greitaeigis Laiko liftas“, Aido Marčėno „Ištrupėjusios erdvės“, Gyčio Norvilo „Išlydžių zonos“, Rimvydo Stankevičiaus „Ryšys su vadaviete“.

Vaikams pasiūlytos šios knygos: Kęstučio Kasparavičiaus „Sapnų katytė“, Jono Liniausko „Suvyniota diena, arba Kokio dydžio būna didelė meilė“, Nomedos Marčėnaitės „Lėlė“, Renatos Šerelytės „Krakatukai kosmose“ ir Vilės Vėl „Kaip mes išgarsėjome“. Paauglių kategorijoje šiemet atrinktos tik dvi lietuvių autorių knygos. Tai Kristinos Gudonytės „Ida iš šešėlių sodo“ ir Unės Kaunaitės „Sudie, rytojau“.

Knygų atrankos ir recenzijų vertinimo komisijos atrinko dvylika geriausių recenzijų, kurių autoriams skirtos piniginės premijos.

Pirmoji vieta už geriausią prozos recenziją skirta Manfredui Žvirgždui už recenziją „Autoironijos ir gražbylystės vainikas“ – apie Andriaus Jakučiūno knygą „Lalagė“ („Knygų Aidai“, 2012, Nr. 2). Recenzijoje įžvalgiai atskleidžiama, kaip tradicinės literatūrinės situacijos ir personažų aistros bei konfliktai tampa medžiaga originaliam postmodernistiniam žaidimui, nukreiptam į literatūros kūrinio gimimo, rašymo proceso atvertį. Reikšminga ir tai, kad meistriškai ir įtaigiai nagrinėjama knyga, kurią skaityti nėra lengva.

Antrąją vietą pelnė Jūratės Sprindytės recenzija „Poeto dominija“ – apie Donaldo Kajoko romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ („Literatūra ir menas“, 2012 m. lapkričio 2 d.). Recenzijos autorė visapusiškai ir problemiškai aptarė šį daugialypį romaną, išryškindama jo fantaziją, iracionalumą ir kartu filosofinį matmenį. Literatūrologinis profesionalumas dera su įdomiai nusakytais asmeniniais įspūdžiais, savitai įžvelgtais poetiškumo ir eseistikos elementais D. Kajoko romane.

Recenzijų prozos knygoms sulaukta daugiau ir įvairesnių, nei poezijos, tad komisija nusprendė skirti dvi trečiąsias vietas jaunosios kartos recenzentėms. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Akvilė Rėklaitytė įvertinta už žaismingą Vaivos Grainytės esė knygos „Pekino dienoraščiai“ recenziją „Naujoji piligrimystė: Mikalojus Kristupas Radvila Grainytė“, („Literatūra ir menas“, 2012 m. lapkričio 30 d.), tikslų žodį ir paralelę su kunigaikščiu Radvila Našlaitėliu.

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 3 klasės moksleivė Monika Morkūnaitė, recenzavusi Alvydo Šlepiko romaną „Mano vardas – Marytė“, apdovanota už įsijautimą, poetišką, bet ne patetišką stilių, bandymą nusakyti knygos išskirtinumą žanro tradicijoje. Šia premija norima padrąsinti rašyti ne vien literatūros lauko senbuvius, bet ir naujokus.

Galima tik apgailestauti, kad poezijos recenzijų sulaukta kur kas mažiau, todėl komisija skyrė tik du apdovanojimus. Pirmoji vieta už geriausią poezijos recenziją skirta profesorei Viktorijai Daujotytei už recenziją „Geometrinių dygsnių knyga“ („Metai“, 2011 m. Nr. 8-9) apie Aido Marčėno „Ištrupėjusias erdves“. Recenzija pasižymi giliausiomis poetinio pasaulio pajautomis ir pačiai poezijai prilygstančiu kalbėjimu.

Antroji vieta skirta Indrės Žakevičienės recenzijai „Gyvenimo in-(kons)-truktorius, arba Būties tiesos pagal T. Marcinkevičiūtę“ („Literatūra ir menas, 2012 m. lapkričio 9 d.), kuri išmoningai atveria sudėtingus Tautvydos Marcinkevičiūtės „Greitaeigio Laiko lifto“ prasmių klodus, sukuria galimybę racionaliai pažvelgti į kalbinių žaidimų improvizacijas.

Knygų vaikams ir paaugliams vertinimo komisija gavo 28 recenzijas. Vaikų knygų recenzijų grupėje pirmoji vieta skirta Ingai Mitunevičiūtei už recenziją „Viskas visada vis tiek bus gerai“, taikliai išryškinusią Nomedos Marčėnaitės kūrinio „Lėlė“ daugiasluoksniškumą, vaiko vienatvę ir savivokos raidą, knygos teksto ir vaizdo sąveiką.

Antroji vieta atiteko Astai Skujytei už Kęstučio Kasparavičiaus knygos „Sapnų katytė“ recenziją „Sapnų katytė: cukruoti džiaugsmai ir abejonių debesėliai“, kuri išsiskyrė kontekstiniu žvilgsniu, paveikslėlių knygų žanro išmanymu ir originalia kritika iliustracijoms.

Trečiąją vietą pelnė Unė Kaunaitė už recenziją „Išgarsėję tarp lėlių ir krakatukų“ Vilės Vėl knygai „Kaip mes išgarsėjome“, eseistiniu stiliumi pabrėžusi veikėjų žmogiškumą, rašytojos atidą socialumui ir emigracijos problemai.

Knygų paaugliams kategorijoje laimėjo kibiu, bet pagrįstu kritiškumu išsiskyrusios recenzijos. Pirmąja vieta apdovanota Neringa Mikalauskienė už recenziją „Idos sodo šešėliai“ Kristinos Gudonytės apysakai „Ida iš šešėlių sodo“, kurioje skvarbia analize išryškino populiariajai literatūrai būdingus dėmenis ir seklumas (stereotipai, charakterių dirbtinumas, Naujojo amžiaus (New Age) filosofinės spekuliacijos).

Tą pačią knygą vertinusi Aleksandra Strelcova pelnė antrąją vietą, recenzijoje „Šešėlių sodo arbata“ dalį šiuolaikinės lietuvių kūrybos paaugliams šmaikščiai apibendrinusi „drungnos arbatos“ metafora.

Trečioji vieta skirta Vidai Endriukaitytei, kuri recenzijoje „Kaip gyventi, kai gyventi gerai“ apie Unės Kaunaitės romaną „Sudie, rytojau“ suvedė išsamų privalumų ir trūkumų balansą, įžvalgiai aktualizavo kartos aspektą.

Recenzijų konkursas.

 

Organizatoriai


 
 

 


 

 
 
© 2008-ieji - Skaitymo metai. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.